วัดผาตากเสื้อ

ทีมงานหนองคายอัพเดทได้มีโอกาสนำเสนอ วัดสำคัญๆ ด้านวัฒนธรรม ในจังหวัดหนองคายไปหลายวัดแล้วนะครับ วันนี้เราจึงขอนำเสนอวัดเชิงการท่องเที่ยวกันบ้าง นั่นคือวัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนถนนหลวงหมายเลข 211 ตั้งอยู่ตำบลผาตั้ง อ.สังคมจังหวัดหนองคาย ซึ่งทางเข้าจะติดกับทางแยก อบต.ผาตั้ง และน้ำตกธารทอง วัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่มีบรรยากาศสวยงามมาก มีทัศนีย์ภาพมองเห็นแม่น้ำโขง และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว อย่างชัดเจน      เส้นทางการเดินทางจากทางแยกขึ้นไปยังตัววัด เป็นถนนลาดยาง สลับถนนคอนกรีต สภาพดี...

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

Stay connected

1,085แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- ผู้สนับสนุนเรา -

Latest article

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

โพนพิสัย เมืองแห่งสามกษัตริย์

บริเวณที่ตั้งอำเภอโพนพิสัยปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าตามพงศาวดารล้านช้างเรียกว่า "เมืองปากห้วยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช เริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง และตีเมืองนี้ได้ จึงมีฐานะเป็น "เมืองหลวง" (เจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี)     ซึ่งส่งเจ้าชายในราชวงศ์ล้านช้างมาครองเป็น "พญาปากห้วยหลวง" บางพระองค์ได้มีโอกาสไปครองราชย์ที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองค์ด้วยกัน คือ หลังจากพระเจ้าสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แล้ว พระเจ้าคำแดงโอรสได้ครองราชย์ต่อถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุ...

วีรกรรมดอนแตง

     ยามเมื่อฟังเพลงวีรบุรุษดอนแตงทีไรผมขนลุกทุกที วันนี้ผมมาหาเพื่อน แถวดอนแตง (พากันไปดูวัด "ศิลาเลข" โบราณสถานของบ้านท่าหมากเฟือง) ก็ควรจะจดหมายเหตุให้ชาวหนองคายรู้จักดอนแตงใช่ไหม? จริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ บิดาผม มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่พยายามเจรจา เพื่อขอศพ นปข คืนจากลาว ท่านข้ามเรือไปเป็นการส่วนตัว และถูกไล่ยิงมา จนเสียรองเท้าไปหนึ่งข้าง ผมอยากจะเล่าด้วยตัวเอง  เพราะได้ยินเรื่องนี้มาแต่เล็ก แต่ผมเห็นว่า "น.อ.วิพันธุ์ ชะมะโชติ"...