ชมฮูปแต้มสิมอีสาน วัดศรีบัวบาง

ของสิมอีสาน(อุโบสถส์) มีเอกลักษณ์น่าสนใจมากอย่างเช่นสิมวัดสนวนาวารีพัฒนารามที่โด่งดัง นี่เป็นฝีมือช่างศิลปชาวบ้านอีสาน+ช่าวชาวญวน ซึ่งในยุคนั้นช่างญวน เป็นที่นิยมมาก (ธรรมาสขาสิงห์ บ้านชีทวน เมืองอุบล ฝีมือช่างญวณเช่นกัน) งาน ที่เอาให้ชมนี้ ปัจจุบัน หาชมยากมากเพราะเดี๋ยวนี้เป็นลายไทย(ภาคกลาง) เกือบทั้งนั้น ยังดีครับ ที่พวกเรายังเจออยู่ที่หนองคายบ้างที่จะพาชมนี้อยู่ที่วัดศรีบัวบาง บ้านเมืองบางนี่เอง   สิมหลังนี้สร้างเสร็จในปี ๒๔๙๒ ดูที่หน้าบัน รูปนูนต่ำ (เปรียบเทียบกับรูปพระพุทรูปภาพแรก การวางรูปจะคล้ายกัน) ดูงานยุคนี สีฟ้าเขาจะเด่นมาก

หลวงพ่อองค์ตื้อ

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตามหลักศิลาจารึกว่า สร้างเมื่อ 2105 พร้อมกับพระเจ้าองค์ตื้อ  พระไชยเชษฐาผู้ครองนครเวียงจันทร์เป็นผู้สร้างนามเดิมคือ " วัดโกสีย์ " แต่ชาวบ้านเรียกวัดองค์ตื้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2105 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตรยาว 13 เมตร หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สร้างขึ้นด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ฝีมือศิลปกรรมล้านนาผสมล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร 29...

Stay connected

1,088แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- ผู้สนับสนุนเรา -

Latest article

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

โพนพิสัย เมืองแห่งสามกษัตริย์

บริเวณที่ตั้งอำเภอโพนพิสัยปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าตามพงศาวดารล้านช้างเรียกว่า "เมืองปากห้วยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช เริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง และตีเมืองนี้ได้ จึงมีฐานะเป็น "เมืองหลวง" (เจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี)     ซึ่งส่งเจ้าชายในราชวงศ์ล้านช้างมาครองเป็น "พญาปากห้วยหลวง" บางพระองค์ได้มีโอกาสไปครองราชย์ที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองค์ด้วยกัน คือ หลังจากพระเจ้าสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แล้ว พระเจ้าคำแดงโอรสได้ครองราชย์ต่อถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุ...

วีรกรรมดอนแตง

     ยามเมื่อฟังเพลงวีรบุรุษดอนแตงทีไรผมขนลุกทุกที วันนี้ผมมาหาเพื่อน แถวดอนแตง (พากันไปดูวัด "ศิลาเลข" โบราณสถานของบ้านท่าหมากเฟือง) ก็ควรจะจดหมายเหตุให้ชาวหนองคายรู้จักดอนแตงใช่ไหม? จริงแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ บิดาผม มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่พยายามเจรจา เพื่อขอศพ นปข คืนจากลาว ท่านข้ามเรือไปเป็นการส่วนตัว และถูกไล่ยิงมา จนเสียรองเท้าไปหนึ่งข้าง ผมอยากจะเล่าด้วยตัวเอง  เพราะได้ยินเรื่องนี้มาแต่เล็ก แต่ผมเห็นว่า "น.อ.วิพันธุ์ ชะมะโชติ"...