หลวงพ่อพระแสนสามหมื่น

พูดถึง  พระพุทธรูปสำคัญ ที่มาในครั้งเดียวกับพระใสก็มีหลายองค์ ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธาเป็นจำนวนมากนั้น "พระเจ้าแสนสามหมื่น" ก็คือพระพุทธรูปดังกล่าว ถ้าโพนพิสัย ต้องหมายถึง "หลวงพ่อพระเสี่ยง"  โซ่พิสัย ต้องหมายถึง หลวงพ่อแสนสามหมืนองค์นี้แหละ  ขอจดหมายเหตุ ประวัติท่านดังนี้ครับ.... "พระเจ้าแสนสามหมื่น สร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานี ซึ่งประมาณ ๘๐๐ ปีมาแล้ว เจ้าอนุวงษ์แห่งนครเวียงจันทน์ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น มาประดิษฐ์สถานไว้ในหอไตร(เวียงจันทน์)เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว หลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น : ได้มาอยู่วัดนิโคตร(วัดมณีโคตร) บ้านปากห้วยหรือบ้านปากน้ำ ปัจจุบันคืออำเภอโพนพิสัย ซึ่งเมื่อประมาณ ปี...

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

หลวงพ่อองค์ตื้อ

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตามหลักศิลาจารึกว่า สร้างเมื่อ 2105 พร้อมกับพระเจ้าองค์ตื้อ  พระไชยเชษฐาผู้ครองนครเวียงจันทร์เป็นผู้สร้างนามเดิมคือ " วัดโกสีย์ " แต่ชาวบ้านเรียกวัดองค์ตื้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2105 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตรยาว 13 เมตร หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สร้างขึ้นด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ฝีมือศิลปกรรมล้านนาผสมล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร 29...

โพนพิสัย เมืองแห่งสามกษัตริย์

บริเวณที่ตั้งอำเภอโพนพิสัยปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าตามพงศาวดารล้านช้างเรียกว่า "เมืองปากห้วยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช เริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง และตีเมืองนี้ได้ จึงมีฐานะเป็น "เมืองหลวง" (เจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี)     ซึ่งส่งเจ้าชายในราชวงศ์ล้านช้างมาครองเป็น "พญาปากห้วยหลวง" บางพระองค์ได้มีโอกาสไปครองราชย์ที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองค์ด้วยกัน คือ หลังจากพระเจ้าสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แล้ว พระเจ้าคำแดงโอรสได้ครองราชย์ต่อถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุ...

วัดผาตากเสื้อ

ทีมงานหนองคายอัพเดทได้มีโอกาสนำเสนอ วัดสำคัญๆ ด้านวัฒนธรรม ในจังหวัดหนองคายไปหลายวัดแล้วนะครับ วันนี้เราจึงขอนำเสนอวัดเชิงการท่องเที่ยวกันบ้าง นั่นคือวัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ บนถนนหลวงหมายเลข 211 ตั้งอยู่ตำบลผาตั้ง อ.สังคมจังหวัดหนองคาย ซึ่งทางเข้าจะติดกับทางแยก อบต.ผาตั้ง และน้ำตกธารทอง วัดผาตากเสื้อเป็นวัดที่มีบรรยากาศสวยงามมาก มีทัศนีย์ภาพมองเห็นแม่น้ำโขง และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว อย่างชัดเจน      เส้นทางการเดินทางจากทางแยกขึ้นไปยังตัววัด เป็นถนนลาดยาง สลับถนนคอนกรีต สภาพดี...

Stay connected

1,076แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- ผู้สนับสนุนเรา -

Latest article

Siamese Memory บ้านพักที่ยอดเยี่ยมด้วยกลิ่นอายชนบท

หากมีโอกาสได้เดินทางขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย หรือมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นและยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนดี Siamese Memory (จะเรียกสยาม เมมโมรี่ หรือ ไซแอมมีส เมมโมรี่ก็ได้) ถือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะมาก อย่างน้อย ๆ ก็ควรจะเก็บที่นี่ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ความพิเศษของที่นี่คือบ้านพักจะเป็นแบบฉบับกับที่เราพบเห็นได้ส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัด เป็นบ้านที่ทำจากไม้ ส่วนหลังคาไม่ได้ใช้กระเบื้อง แต่เป็นแผ่นไม้และคลับคล้ายคลับคลาว่าจะมุงด้วยหญ้าแฝก ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติ มีต้นไม้หลากชนิดอย่างเช่นต้นกล้วยอยู่ในพื้นที่ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของชนบทที่หาได้ยากในเขตเมือง บางคนอาจทำให้หวนนึกไปถึงวัยเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านญาติในต่างจังหวัด บ้านบางหลังจะมีใต้ถุนด้วย...

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

โพนพิสัย เมืองแห่งสามกษัตริย์

บริเวณที่ตั้งอำเภอโพนพิสัยปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าตามพงศาวดารล้านช้างเรียกว่า "เมืองปากห้วยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช เริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง และตีเมืองนี้ได้ จึงมีฐานะเป็น "เมืองหลวง" (เจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี)     ซึ่งส่งเจ้าชายในราชวงศ์ล้านช้างมาครองเป็น "พญาปากห้วยหลวง" บางพระองค์ได้มีโอกาสไปครองราชย์ที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองค์ด้วยกัน คือ หลังจากพระเจ้าสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แล้ว พระเจ้าคำแดงโอรสได้ครองราชย์ต่อถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุ...