ไม่มีโพสต์ที่แสดง

Stay connected

1,076แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- ผู้สนับสนุนเรา -

Latest article

Siamese Memory บ้านพักที่ยอดเยี่ยมด้วยกลิ่นอายชนบท

หากมีโอกาสได้เดินทางขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย หรือมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นและยังไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนดี Siamese Memory (จะเรียกสยาม เมมโมรี่ หรือ ไซแอมมีส เมมโมรี่ก็ได้) ถือเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะมาก อย่างน้อย ๆ ก็ควรจะเก็บที่นี่ไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ความพิเศษของที่นี่คือบ้านพักจะเป็นแบบฉบับกับที่เราพบเห็นได้ส่วนใหญ่ตามต่างจังหวัด เป็นบ้านที่ทำจากไม้ ส่วนหลังคาไม่ได้ใช้กระเบื้อง แต่เป็นแผ่นไม้และคลับคล้ายคลับคลาว่าจะมุงด้วยหญ้าแฝก ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของธรรมชาติ มีต้นไม้หลากชนิดอย่างเช่นต้นกล้วยอยู่ในพื้นที่ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของชนบทที่หาได้ยากในเขตเมือง บางคนอาจทำให้หวนนึกไปถึงวัยเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านญาติในต่างจังหวัด บ้านบางหลังจะมีใต้ถุนด้วย...

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระบรมสารีริกธาตุที่ถูกลืม

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว  เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานแห่งพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสรีระแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้  มีอานุภาพในตัวเอง มีอิทธิฤทธิ์ไม่เสื่อมคลาย    ผู้ใดได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  จักเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตยิ่ง  พระบรมสารีริกธาตุ  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพมาก  บันดาลผลให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข  ถือเป็นศิริมงคลของพระพุทธศาสนา หากประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด  จักบันดาลให้แว่นแคว้นนั้น  มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถาพร  จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง  ที่พุทธบริษัททั้งหลาย  จะให้ความเคารพบูชา ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และให้ความสำคัญในมหาสมบัติอันล้ำค่าของชาติและของโลกสืบไป สถานที่ประดิษฐาน  ...

โพนพิสัย เมืองแห่งสามกษัตริย์

บริเวณที่ตั้งอำเภอโพนพิสัยปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าตามพงศาวดารล้านช้างเรียกว่า "เมืองปากห้วยหลวง" พ.ศ.1901 พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช เริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง และตีเมืองนี้ได้ จึงมีฐานะเป็น "เมืองหลวง" (เจ้าฟ้างุ้มแหล่งหล้าธรณี)     ซึ่งส่งเจ้าชายในราชวงศ์ล้านช้างมาครองเป็น "พญาปากห้วยหลวง" บางพระองค์ได้มีโอกาสไปครองราชย์ที่ "เชียงทอง" ถึง 2 พระองค์ด้วยกัน คือ หลังจากพระเจ้าสามแสนไทสวรรคต พ.ศ.1958 แล้ว พระเจ้าคำแดงโอรสได้ครองราชย์ต่อถึง พ.ศ.1970 จึงสวรรคตโดยไม่ทราบสาเหตุ...