หลวงพ่อองค์ตื้อ

0
684

วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ตามหลักศิลาจารึกว่า สร้างเมื่อ 2105 พร้อมกับพระเจ้าองค์ตื้อ  พระไชยเชษฐาผู้ครองนครเวียงจันทร์เป็นผู้สร้างนามเดิมคือ ” วัดโกสีย์ ” แต่ชาวบ้านเรียกวัดองค์ตื้อ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2105 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตรยาว 13 เมตร หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สร้างขึ้นด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ฝีมือศิลปกรรมล้านนาผสมล้านช้าง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร 29 เซนติเมตร สูง 4 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฎิหาริย์ เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนโดยทั่ว

     ครั้งหนึ่งพวกฮ่อได้ยกทัพข้ามโขงมาขึ้นฝั่งที่วัดน้ำโมง หวังจะทำลายพระองค์ตื้ออันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนแถบนั้น เพื่อเป็นการทำลายขวัญของพวกชาวบ้าน ขณะที่ข้าศึกได้จ้วงขวานฟันลงไปที่พระชานุของพระองค์ตื้อนั้น ก็ปรากฏเสียงร้องออกจากพระโอษฐ์และมีพระดลหิตไหลออกจากแผลที่พระชานะ พร้อมกับมีน้ำพระเนตรไหลซึมออกมาเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก ข้าศึกเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็เกรงจะเกิดภัยจึงได้รีบยกทัพกลับ แต่ก็ปรากฏว่าพวกฮ่อถึงแก่ความตายจนหมดสิ้น เมื่อถึงประเพณีสมโภชพระเจ้าองค์ตื้อของทุกๆปีในวันขึ้น 11 ค่ำไปจนถึงแรม 1 ค่ำเดือน 4 จะมีการเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ชาวอิสานเรียกว่าบุญเผวส (บุญเดือน 4)

” อิทธิปาฏิหาริย์ ” ของหลวงพ่อองค์ตื้อที่เป็นที่เลื่องลือกันทั่วไป บุคคลที่ไม่มีบุตรธิดาสืบสกุล ให้มีดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องสักการะอย่างอื่น มาทูลขอบุตรธิดาจากพระองค์ บุคคลผู้นั้นก็จะได้กุลบุตรธิดาสืบสกุลสมความปรารถนา และบุตรธิดาที่พระองค์ประทานให้นั้น บิดามารดาจะเฆี่ยนตีโดยประการใดๆ ไม่ได้ ต้องสั่งสอนเอาโดย ” ธรรม ” เท่านั้น

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here